consumentenplatform waddenveren

Het inspraakorgaan voor alle reizigers
van en naar de Friese Waddeneilanden.

het platform waddenveren is er voor de reiziger.

Reist u regelmatig met de veerdienst naar een van de Friese Waddeneilanden? Consumentenplatform Waddenveren komt op voor de belangen van reizigers die gebruikmaken van de veerdiensten. Dit platform overlegt met en geeft advies aan de rederij. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de dienstregeling, de tarieven, het comfort, de toegankelijkheid, de aansluitingen op ander vervoer of de reisinformatie.

laatste adviezen

Vervoerplan 2023 TSM

Reactie CWW op Vervoerplan 2023 TSM

Brandstofkostenstijging

Reactie CWW, KP en RvA op maatregelen i.v.m. hoge brandstofkosten

Vervoerplan WPD 2023

Reactie CWO op Vervoerplan 2023 WPD

Verzoek aan provicnie

Verzoek aan provincie over lobby rond brandstofkosten

Consumentenplatform Waddenveren wordt gefaciliteerd door Rocov Fryslân. Kijk op de site van Rocov Fryslân.

Privacyverklaring